Inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS

Kúpa aj predaj nehnuteľnosti je závažné rozhodnutie.

Nekupujte mačku vo vreci

Kupujúci sa určite nechce dočkať nepríjemných prekvapení, ktoré sa môžu objaviť po čase v súvislosti s technickým stavom objektu. Kupujúci jednoducho nechce po technickej stránke kúpiť "mačku vo vreci".

Nepredávajte s rizikom neskoršieho zrušenia predaja.

Predávajúci sa určite nechce dostať do vážnych problémov daných jeho zodpovednosťou za poruchy v nasledujúcich piatich rokoch. Kupujúci totiž môže na základe skrytých chýb (skutočných či účelových) podľa nového Občianskeho zákonníka chcieť odstúpiť od zmluvy alebo spätne znížiť kúpnu cenu.

Odhaľte skryté nedostatky pred kúpou či predajom.

Malý vlhký fliačik v podkroví alebo drobná prasklina v strope môže skrývať problém za niekoľko stoviek či tisíc eur. Zjavné aj skryté technické problémy vyhľadáva náš tím inšpektorov v rámci služby inšpekcie nehnuteľností a ďalších služieb.

Čo je inšpekcia nehnuteľnosti a kto ju realizuje?

Inšpekcia nehnuteľností je zistenie technického stavu domu - jeho skrytých aj zjavných nedostatkov. V rámci inšpekcie sa poruchy a riziká porúch objektu vyhodnocujú na základe zjavných prejavov, skúsenosti inšpektora a neinvazívnych meracích prístrojov. V prípade podozrenia na poruchu ktorá sa nedá preukázať pri kontrole (potreba sondy, dlhšie meranie a pod.) je klient o podozrení informovaný a mu odporučené ďalšie potrebné merania alebo prieskumy.
Inšpekciu realizuje certifikovaný inšpektor nehnuteľností, ktorý má vzdelanie a prax v odbore pozemných stavieb a technického zariadenia stavieb a je vyškolený na vyhľadávanie porúch nehnuteľností.

Čo inšpekcia nehnuteľnosti NEMOPAS hodnotí? (Metodika NEMOPAS)

Nemopas sa opiera o prepracovanú metodiku vyhľadávania rizikových a chybných riešení vo ôsmich technických odboroch, ktoré významnou mierou ovplyvňujú technický stav objektu a tým pohodu a bezpečnosť pri užívaní. Metodiku vypracovali odborníci zo Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s.r.o. a Akreditovaného skúšobného laboratóriá ATELIER DEK.
Metodika Nemopas preveruje pri nehnuteľnostiach výskyt viac ako 120 rizík porúch nedostatkov v nasledujúcich technických odboroch:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolácie proti vode
  • Zvuk a hluk
  • Technické zariadenia budov
  • Bezpečnosť nehnuteľnosti pri užívaní a požiarna bezpečnosť
  • Škodlivé látky a zdravé bývanie
  • Povrch podlah a stien
  • Pozemky

Varianty inšpekcie Nemopas a čo zákazník dostane?

OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI S CERTIFIKOVANÝM INŠPEKTOROM
Certifikovaný inšpektor nehnuteľností sa zúčastňuje obhliadky alebo prevzatia bytu alebo rodinného domu a počas obhliadky upozorňuje zákazníka na zjavné poruchy aj na riziká porúch (skryté nedostatky). Všetky informácie sa oznámia objednávateľovi počas obhliadky na objekte a nevystavuje sa "Technický preukaz nehnuteľnosti". Pri prevzatí novostavby. uvedie svoje zistenia do odovzdávacieho protokolu.

INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI - ZÁKLAD
Certifikovaný inšpektor nehnuteľností preskúma predmetnú nehnuteľnosť. Na základe prieskumu vypracuje "Technický preukaz nehnuteľnosti", ktorý obsahuje grafické vyhodnotenie, popis nehnuteľnosti a jej prípadných problémov a vyhodnotený zoznam všetkých hodnotených rizík podľa metodiky NEMOPAS.

INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI - ŠTANDARD
Certifikovaný inšpektor nehnuteľností preskúma predmetnú nehnuteľnosť. Na základe prieskumu vypracuje "Technický preukaz nehnutelnosti", ktorý obsahuje grafické vyhodnotenie, popis nehnuteľnosti a jej prípadných problémov a vyhodnotený zoznam všetkých hodnotených rizík podľa metodiky NEMOPAS. Každé prípadné riziko alebo nedostatok je podrobne analyzované na samostatnom liste.

INŠPEKCIA NEHNUTEĽNOSTI - KOMPLET
Certifikovaný inšpektor nehnuteľností preskúma predmetnú nehnuteľnosť. Na základe prieskumu vypracuje "Technický preukaz nehnuteľnosti", ktorý obsahuje grafické vyhodnotenie, popis nehnuteľnosti a jej prípadných problémov a zoznam všetkých hodnotených rizík podľa metodiky NEMOPAS. Každé prípadné riziko alebo nedostatok je podrobne popísané na samostatnom liste. Ku každému riziku alebo nedostatku je navrhnutý spôsob sanácie a tá je rádovo ocenená. Na titulnej strane je uvedená celková rádová cena všetkých sanácií na nehnuteľnosti.

INŠPEKCIA POZEMKU
Certifikovaný inšpektor nehnuteľností preskúma predmetnú nehnuteľnosť - pozemok. Na základe prieskumu vypracuje "Technický preukaz pozemku", ktorý obsahuje grafické vyhodnotenie, popis pozemku a jeho prípadných problémov a vyhodnotený zoznam všetkých hodnotených rizík pozemkov podľa metodiky NEMOPAS.

Inšpekcia Nemopas je so zárukou.

Prevádzkovateľ inšpekcie NEMOPAS, spoločnosť ATELIER DEK SR s.r.o. poskytuje klientom záruku 3 roky na budúci výskyt porúch na ich nehnuteľnosti. Záruka sa vzťahuje na riziko porúch, ktoré v správe z inšpekcie Nemopas označené ako tie, ktoré nenastanú. Záruka sa nevzťahuje na poruchy v technických odboroch, ktorých hodnotenie si zákazník neobjednal a na tie, ktoré vznikli opotrebovaním nehnuteľnosti alebo v dôsledku zásahu vyššej moci.

Inšpekcia nehnuteľnosti je k dispozícii do 7 pracovných dní.

Do 24 hodín po obdržaní dopytu vám zavolá príslušný regionálny inšpektor nehnuteľností a dohodne s Vami vhodný variant inšpekcie, termín návštevy na objekte a zašle Vám cenovú ponuku.
Po zrealizovaní prieskumu na nehnuteľnosti do 7 pracovných dní vypracuje "Technický preukaz nehnuteľnosti" a klientovi s patričným komentárom zašle.