Expertné posudky, diagnostika

Máte vlhko v pivnici?
Máte mokré steny v byte alebo dome?
Máte doma plesne na stenách alebo oknách?
Máte mokré škvrny pod strechou?
Cítite od stien prievan a chlad?
Nemôžete v zime vykúriť miestnosti?
Počujete hluk z okolitých miestností?
Počujete kroky z chodby?
Bude ma sused zatieňovať pri dostavbe/nadstavbe svojho domu?

Alebo Vás trápi na Vašom dome iný technický problém? Pomôžeme Vám. Expertnou a znaleckou činnosťou sa zaoberáme viac ako 20 rokov. V rámci tejto činnosti sme pripravení pomôcť všetkým, ktorí majú na svojom rodinnom či bytovom dome technický problém, a ponúknuť im nasledujúce služby:

  • Telefonickú konzultáciu ZADARMO
  • Konzultáciu priamo na mieste, ktorá pomôže nájsť príčiny problému a naznačiť spôsob odstránenia
  • Odborné posúdenie, ktoré podrobne zdokumentuje celý nedostatok alebo poruchu, určí jej príčiny a navrhne spôsob sanácie
  • Expertný / Znalecký posudok, ktorý sa uplatní predovšetkým vtedy, ak je potrebné určiť príčinu nedostatku pre reklamáciu diela prípadne pre súdny spor
  • Špeciálne merania (svetlo, hluk, termovízia, vzduchotesnosť, škodlivé látky)
  • Projekty odstránenia porúch

Merania, ktoré prípadne potrebné v rámci posúdenia a odstránenie problémov realizujeme v rámci akreditovaného meracieho laboratória DEKPROJEKT s.r.o.. Znamená to, že pracovníci, meracie postupy a meracie zariadenia pravidelne preveruje Český a Slovenský inštitút pre akreditáciu.