Kontakt

Ing. Marek Farárik
certifikovaný inšpektor nehnuteľností

 

Sídlo spoločnosti:

ATELIER DEK SR s.r.o.
Kamenná ul. 6
010 01 Žilina

IČO: 48078336
DIČ: 2120060954

 

Kancelárie a kontakt:

Elektrárenská 1394/4, Budova IP Centrum
831 04 Bratislava III

Zvolenská cesta 30D
974 05 Banská Bystrica

Kamenná ul. 6
010 01 Žilina

tel.: +421 902 906 680
e-mail: marek.fararik@nemopas.sk

;