Inšpektor nehnuteľností, znalec na Vašej strane

Znalci a inšpektori nehnuteľností

Sme znalci pre základný odbor stavebníctvo, pre odvetvie stavby obytné, priemyselné a poľnohospodárske so špecializáciou na hydroizolácie a tepelnej izolácie stavieb, strechy a obvodové plášte stavieb.


Asociácia inšpektorov nehnuteľností AIN

Sme zakladajúcim členom Asociácie inšpektorov nehnuteľností (AIN).
AIN združuje odborníkov, ktorí inšpekcie nehnuteľností realizujú - teda inšpektorov nehnuteľností. Pri každom svojom členovi asociácia garantuje, že poskytuje služby na takej odbornej i etickej úrovni, aké sú na odbor a jeho metodiku kladené. Úroveň znalostí inšpektorov nehnuteľností sú objektívne posudzované na pôde AIN podľa vlastných interných procedúr.


Viac ako 20-ročná skúsenosť s chybami a poruchami stavieb - spoľahnite sa na kvalifikovanú osobu.