Certifikácia výstavby

Realizačným firmám aj investorom, ktorí realizujú stavby objektov "na kľúč", ponúkame službu Nemopas - Certifikácia výstavby.

Táto služba pomáha realizačnej firme eliminovať riziká porúch na dokončenom objekte a preukázať kupujúcim nehnuteľnosti svoju kvalitnú prácu. Pre investora je certifikácia výstavby, vrátane výstupného protokolu, zárukou toho, že objekt bol pri výstavbe priebežne kontrolovaný nezávislým odborníkom.


Štandardné etapy kontroly výstavby

  • kontrola – supervízia projektu
  • kontrola po dokončení spodnej stavby (pri podpivničených objektoch - vo fáze izolácie, drenáž ...)
  • kontrola po dokončení hrubej stavby (vo fáze nosnej konštrukcie, krov a krytina, osadenie výplní, rozvody ....)
  • kontrola skladieb (šikmých striech, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola po dokončení vrátane zrealizovania prípadných meraní (akustika, vzduchotesnosť, tlakové skúšky ….)
  • kontrola po odstranení nedostatkov

Výstupy Certifikácie výstavby Nemopas:

V rámci každej kontroly sú kontrolované príslušné riziká chýb. Objednávateľovi služby je po každej kontrole vystavený priebežný protokol.
Po poslednej kontrole je vystavený finálny certifikát objektu - Preukaz nehnuteľnosti.
V prípade realizácie kontrolných meraní sú vystavené protokoly zo skúšok.